BIOMIM Nickel Light

BIOMIM – tai aukčiausios kokybės metaliniai breketai, turintys opti malią konstrukciją bei labai ti ksliai pagaminti . BioMiM breketus naudoja gydytojai ortodontai
visame pasaulyje. Jie yra dviejų ti pų pagal metalo lydinį (nickel-Light ir nickel-Free) ir dviejų ti pų pagal profi lio dydį (Standard ir Low-Profi le). BioMiM
breketai – tai sistema, jungianti atsparumą, kontrolę ir mažą trintį . BioMiM breketams yra buūdinga mažesnė trinti s ir didesnis sloto atsparumas palyginus su
tradiciniais metaliniais breketais. Didesnis lydinio kietumas neleidžia breketams deformuoti s spaudžiant iš sukandimo pusės. BioMiM nickel-Free breketuoseų
lydinio sudėtyje nėra nikelio; BioMiM nickel-Light breketaių lydinio sudėtyje yra nedidelis nikelio kiekis, neviršijanti s 3%, todėl šie breketai gali būti naudojami
alergiškiems pacientams.

Nickel-Light (17-4 PH) composition %:

Carbon (0,07 max.)
Manganese (1,00 max.)
Phosphorus (0,040 max.)
Sulfur (0,030 max.)
Silicon (1,00 max.)
Chromium (15,00–17,50)
Nickel (3,00–5,00)
Copper (3,00–5,00)
Columbium plus Tantalum (0,15–0,45)